Skip to Content

درباره "یادداشتهای معنوی به همسرم" نوشته علی رشوند /انتشارات افراز 1391

  • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
  • strict warning: Declaration of cmfcCalendarV1Iranian::infoArrayToTimestamp() should be compatible with cmfcCalendarV1::infoArrayToTimestamp() in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarSystems/iranian.class.inc.php on line 0.
  • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
  • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/views-6.x-2.12/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 0.

درباره "یادداشتهای معنوی به همسرم" نوشته علی رشوند /انتشارات افراز 1391

لیدا سعادت

نمایشگاه کتاب امسال تهران کتاب را از غرفه انتشارات افراز خریدم .نویسنده اش را به خاطر نقدها و یادداشتهای ادبیش از دور می شناسم . سوالی که قبل از خواندن کتاب ذهنم را مشغول کرده بود این که چه چیز معنوی در این یادداشتها معنوی است. نویسنده را مجاب به انتشارآن کرده است. کتاب را تورق می کنم در صفحه آغازین کتاب جمله ای است با این عنوان :

(زندگی را نباید تعریف کرد .زندگی را باید زندگی کرد – دنوشر )

1-    دراین کتاب دو اسم مستعار وجود دارد یکی به نام  "دنوشر " و دیگری به نام "مادام نیرسن "من آنهارا اینگونه تلفظ می کنم (denosher)و (Madam   nirsoon) نامه ها توسط دنوشر به مادام نیرسن نوشته شده اند .درپایان صد   یادداشت نام دنوشرآمده است

2-    شروع یادداشتها محترمانه و همراه با صفتی است که نشان ازعشق و ارادت دنوشر به مادام نیرسن حکایت دارد مانند(گل آفتابگردان من  ، جالیز من ، خوب من ، آینه من ،نی لبک من .... )

3-    نامه ها یا یادداشتها یک طرفه نگاشته شده اند .یادداشتها  ازطرف دنوشر به مادام نیرسن نوشته شده  اند . یادداشتها انعکاس دهنده دیدگاه دنوشر درمسائل مختلف زندگی است (مسافرت ، جدایی ، تولد ، هدیه ، شکست ،موفقیت ، ....)ازجمله نمونه هایی است که

4-    یادداشتهای بین  دنوشر و مادام نیرسن این انتظار را به خواننده القا می کند ما با یک خانواده غربی مسلک روبه رو هستیم که درآن با  دغدغه های حاکم بر زندگی مردو زن غربی تبار مواجه هستیم   اما محتوی یادداشتها  ها شدیدا مشرقی مسلک است .یک خانواده ایرانی در قلب آلمان مسائل و دغدغه های زندگی شان را روایت می کنند

5-    همانطورکه زندگی فراز و نشیب ، قهر و آشتی دارد در" یادداشتهای معنوی به همسرم "این  فراز و نشیب و قهر و آشتی استنباط می شود نامه های ابتدائی کتاب حدود چهل نامه وضعیتی را تشریح می کنند که مادام نیرسن و دنوشر زیر یک سقف زندگی می کنند و فرزندی دارند بنام الویس در بقیه نامه ها جدائی و فاصله بین این دو است . این جدائی خواننده را به شک می اندازد .اما محبت دنوشر مثل همیشه نسبت به مادام نیرسن برقرار است

6-     یادداشتها یک سطح نیستند گاه بار عرفانی و فلسفی دارند که مادام نیرسن را بی اندازه زن مومنه تبار روحانی مسلک می شناساند گاه چنان از روزمرگی (شستن خودرشان ناهار خوردن دریک رستوران شکستن ظرف ...)که اورا زنی خانه دار و چارچوبی  جلوه گر می سازد

7-    دنوشر دریکی از یادداشتها خودرا لو می دهد(فیلسوفی دریک کا لج شرق شناسی  ) اما شخصیت مادام نیرسن برای خواننده مجهول است تنها درمی یابیم  او ساکن آلمان غربی است .این مجهول بودن مادام نیرسن  خوب است  می توانیم اورا آنچنانکه دوست داریم بخیال بیاوریم و درباره اش تخیل کنیم  

8-    مادام نیرسن نمی تواند همسر نویسنده باشد .بیشتر زنی ماورایی است زنی معنوی است که دنوشر اورا آنطورکه دلش گواهی می دهد ترسیم می کند  مومنه ای  که با عمل به  معنویت زندگی را رونقی عمیق بخشیده است .این زن درجامعه مدرن به لحاظ نوع نگاهش و دنیای معنویش تنهاست اما خلوت عارفانه اش را دوست دارد

9-    دنوشر فیلسوف مسلک است .عقل کل است دانای کل است  او همواره در لحظات خطیر درکنار مادام نیرسن است  به عنوان مرد زندگی به او  قوت قلب میدهد .به تعبیر دیگر  دنوشر نماینده عقل کل و مادام نیرسن نماینده معنویت کل است .

10-پارادایم حاکم بر یادداشتهای کتاب " معنویت و عرفان" -زندگی توام با ایمان و معنویت -که درزمانه ما کمرنگ شده است .نویسنده علی رشوند مکرر  دریادداشتهایش از زبان دنوشر-راوی - ندای برگشت به معنویت را نوید می دهد

"یادداشتهای معنوی به همسرم "درکل کتاب خوب و قابل تاملی  است .کتابی که درآن اتفاقات و دغدغه های زندگی دنوشر با مادام نیرسن مارا به یاد زندگی خودمان می اندازد  .نامه ها و یادداشتها گویی یادداشت هریک از ماهست  که از زبان دنوشر روایت شده است .زندگی که سیال است و روان .همچون جویبار پرشتاب درباغ زمان پیش می رود وهر  لحظه نوبه نو  می شود